Stratenloop Waspik

Loop je fit


Rabo Clubsupport


Dit jaar gaat Rabobank de Langstraat verenigingen en stichtingen financieel ondersteunen via

“RaboClub support”.

Om in de toekomst de deelname aan de “Stratenloop Waspik” voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk te houden, nemen wij als organisatie hier aan deel.

De hoogte van het bedrag dat wij ontvangen is afhankelijk van het aantal stemmen dat de leden van de Rabobank aan ons gaan geven.

Leden zijn de klanten van de Rabobank die zichzelf hebben aangemeld om gratis lid te worden.

Je kunt -tussen 4 en 25 oktober- op ons stemmen door te zoeken op Platform Waspik.

De opbrengst komt voor een groot deel ten goede aan de Stratenloop Waspik en een gedeelte zal gaan naar Sociaal Contact Waspik, dat ook onderdeel uitmaakt van het Platform Waspik .

Regel ook zoveel mogelijk mensen in jullie omgeving om ook op ons te stemmen.

Bij voorbaat dank voor je stem en steun!Covid


Toepassing coronaregels voor 14e Stratenloop Waspik dd. 12 december 2021.

Bij de geldende huidige evenementenvoorschriften zullen wij hiervoor de volgende praktische maatregelen nemen:

-Alleen voor-inschrijving is mogelijk.

-Bij het afhalen van de startnummers zal een coronacheck plaatsvinden.

-Na de check wordt deelnemers gevraagd om naar de desbetreffende tafels te gaan voor hun startnummers.

-De afgegeven startnummers gelden tevens als toegangsbewijs.

-Door de organisatie aangewezen personen zullen toezien op een ordentelijke in- en uitstroom van de   deelnemers.

-Na de check zal door de organisatie een plek worden aangewezen voor het omkleden.

-Deelnemers kunnen uiterlijk 5 minuten voor de start hun plaats innemen bij de start-finish.

-Met GGD Midden Brabant worden afspraken gemaakt in geval van een uitbraak.

-Mocht er op enig moment sprake zijn van verdere versoepelingen, dan zal alsnog de mogelijkheid worden geboden voor een na-inschrijving.

-Bij een aanscherping van de voorschriften zal de organisatie die conform de richtlijnen van de Rijksoverheid overnemen.

- Op de FB-pagina van Stratenloop Waspik en de internetsite www.stratenloopwaspik.nl zullen de benodigde maatregelen vermeld worden.

 

 

 

 

 


 


 


 

 


E-mailen
Bellen